How are you doing?

posted in: Personligt | 0

Stillhet och fridtanke och tidpromenerar till älvenoch frågar utan ord:– How are you doing?Älven – min vän. Det stilla flödetsom idag är istäcktoch tyst –ytan har fryst. Isflaken som flöt fram har stannathakat i varandrasmält ihop. Kan ana vattnets rörelse … Continued